Not logged in : Login
(Sponging disallowed)

About: Objective-C     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:Language106282651, within Data Space : linkeddata.uriburner.com associated with source document(s)
QRcode icon
http://linkeddata.uriburner.com/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FObjective-C

Objective-C is a general-purpose, object-oriented programming language that adds Smalltalk-style messaging to the C programming language. It was the main programming language used by Apple for the OS X and iOS operating systems, and their respective application programming interfaces (APIs) Cocoa and Cocoa Touch prior to the introduction of Swift. Objective-C source code 'implementation' program files usually have .m filename extensions, while Objective-C 'header/interface' files have .h extensions, the same as C header files. Objective-C++ files are denoted with a .mm file extension.

AttributesValues
Type
same as
influenced
latest release version
 • 2.0
hypernym
has abstract
 • Objective-C, auch kurz ObjC genannt, erweitert die Programmiersprache C um Sprachmittel zur objektorientierten Programmierung. Objective-C ist eine strikte Obermenge von C, das bedeutet, dass jedes C-Programm mit einem Objective-C-Compiler kompiliert werden kann. Objective-C ist die primäre Sprache von Cocoa (OS X) und GNUstep. Die Syntax und Konzeption der objektorientierten Erweiterungen ist an Smalltalk angelehnt und von der gewöhnlichen prozeduralen C-Syntax strikt getrennt. Diese Trennung erlaubt es, dasselbe Erweiterungskonzept auf andere imperative Sprachen anzuwenden; so gibt es etwa Objective Pascal und Objective-J. Objective-C++ erlaubt teilweise die Mischung von Objective-C mit C++-Code mit dem Ziel, älteren Code verwenden zu können. Unter den im TIOBE-Index erfassten Sprachen konnte Objective-C in den Jahren 2011 und 2012 den größten Zuwachs verzeichnen und erhielt deshalb zweimal in Folge den Titel Sprache des Jahres.
 • Objective-C, spesso citato anche come Objective C o ObjC o Obj-C, è un linguaggio di programmazione riflessivo orientato agli oggetti, sviluppato da Brad Cox alla metà degli anni ottanta presso la Stepstone Corporation. Come lo stesso nome suggerisce, l'Objective C è un'estensione a oggetti del linguaggio C. Esso mantiene la completa compatibilità col C (a differenza di quanto avviene, per esempio, nel caso del C++). Tra l'altro, anche a causa di questa compatibilità, Objective C non è dotato di forte tipizzazione (caratteristica che invece esibiscono, tra gli altri, sia C++ che Java). Le estensioni a oggetti con cui Objective C arricchisce il modello semantico del C sono ispirate al linguaggio Smalltalk, in particolar modo alla gestione dei messaggi. Le caratteristiche del runtime system collocano l'Objective C tra i linguaggi ad oggetti dinamici. Sono supportati tutti gli elementi classici della programmazione a oggetti; ma non mancano concetti innovativi anche su questo fronte, come il meccanismo delle e strumenti legati alla riflessione. La sua diffusione è principalmente legata al framework OpenStep di NeXT e al suo successore Cocoa, presente nel sistema operativo macOS di Apple. A NeXT si deve il supporto dell'Objective C nel compilatore gcc di GNU.
 • Objective-C – rozszerzenie języka C o możliwości obiektowe, wzorowane na Smalltalku. Objective-C przyjął drogę całkowicie odmienną od C++. Jest używany głównie w frameworku Cocoa w systemie OS X oraz w iOS. Elementy składniowe, o jakie rozszerzono w tym celu język C, używają dwóch symboli: [] oraz @ (rozszerzeń składni jest więcej, ale tylko te wchodzą w jakiekolwiek interakcje ze składnią języka C). Nawiasy kwadratowe są używane do wywoływania metod, natomiast @ do definicji specyficznych dla języka Objective-C. Istnieją też specjalnie dla Objective-C wprowadzone typy, istniejące już według reguł języka C, z których najważniejszym jest id. Typ ten jest uniwersalną "referencją do obiektu" (dokładnie to wskaźnikiem, z punktu widzenia języka C). Podobnie jak to jest w Smalltalku, klasa może utworzyć obiekt po wywołaniu na obiekcie klasy metody new: id object = [Klasa new]; Do zaprogramowania czegokolwiek należy stworzyć klasę. Tworzy się ją dwuetapowo: najpierw w pliku .h definiujemy nagłówki metod oraz pola wewnątrz definicji @interface, a potem w pliku .m (pliku z definicjami fizycznymi) - @implementation, gdzie zawierają się definicje metod. Wartym wspomnienia elementem jest dodatkowa dyrektywa preprocesora #import, która odpowiada #include, lecz nie potrzebuje makrowartowników (plik raz wczytany w danej jednostce kompilacji nie będzie wczytany przy następnych dyrektywach #import). W składni Objective-C istnieje mnóstwo podobieństw do Smalltalka, co objawia się m.in. charakterystycznymi dla tego języka "wielosłownymi" nazwami metod (zwanych selektorami), tzn. metoda ma w odpowiednich miejscach dwukropki i na tych pozycjach podczas wywoływania będą przekazywane argumenty, np.: [object setA: 5 andB: 10]; Istotne różnice w stosunku do Smalltalka są wymuszone przez konieczność używania statycznej typizacji w języku C. Dlatego właśnie w definicjach metod, odmiennie niż w Smalltalku, należy podawać jawnie typ argumentu, jeśli nie jest to id: -setA: (int)a andB: (int) b; Znak '-' oznacza, że jest to metoda obiektu. Mógłby być to też '+', wtedy byłaby to metoda klasy (odpowiednik metody statycznej w C++). Kwestia statycznej typizacji i jednocześnie interakcji z językiem C wprowadza wiele zamieszania. O ile w Smalltalku "wszystko jest obiektem", o tyle w Objective-C obiektem jest tylko to, co jest dostarczone przez samą nakładkę; elementy takie jak liczby całkowite, czy zmiennoprzecinkowe, są obsługiwane już zgodnie z językiem C. Wprowadza to też zamieszanie w samej definicji języka; przykładowo w kompilatorze GCC można posługiwać się nazwą klasy jako typem statycznym (tzn. można używać np. Klasa*, gdzie Klasa jest klasą zdefiniowaną w Objective-C), natomiast w kompilatorze POC należy się posługiwać wyłącznie wskaźnikiem id dla obiektów Objective-C. Statyczna typizacja nie wpływa jednak (odmiennie, niż w C++, jak również w Javie, C# i innych zaczerpniętych z C++) na możliwość wywołania metody. Na rzecz obiektu trzymanego przez wskaźnik id można wywołać dowolną metodę, a błąd w tym wywołaniu zostanie wykryty na etapie wykonywania. Tak samo zresztą rzecz ma się w Smalltalku i Incr Tcl. Model obiektowy w Objective-C jest w ogólności wierną kopią modelu Smalltalka pod każdym względem: * klasa Object, niejawnie dziedziczona przez wszystkie klasy Objective-C * dziedziczenie wyłącznie jednokrotne - realizowane w ten sposób, że nierozpoznana wiadomość zostanie przekazana do "superklasy" (klasy bazowej, w terminologii C++) * koncepcja metaklas, w której klasa jest również obiektem, natomiast tworzenie "obiektu" jest czynnością wykonywaną przez klasę Nie istnieje standard języka Objective-C — rozwijane są niezależnie dwie nieformalne „koncepcje”: Apple i Stepstone. Implementacja koncepcji Apple jest dostępna jako Apple Objective-C oraz GNU Objective-C (wraz z GCC), natomiast kompilator dla Stepstone Objective-C jest znany jako POC. Koncepcja Stepstone, implementowana przez POC, różni się od Apple m.in.: * POC posiada pełne odśmiecanie pamięci (gc Boehma lub RC) * POC posiada lambdę z domknięciami * POC nie obsługuje statycznej typizacji obiektów Objective-C Dodatkowo, POC i GCC potrafią implementować nakładkę Objective-C również na język C++, realizując koncepcję Objective-C++ (pliki kompilowane mają wtedy rozszerzenie .mm zamiast .m). Kompilator POC, odmiennie niż GNU Objective-C, pracuje podobnie jak Cfront dla C++: na podstawie plików .m (.mm) generuje kod w języku C, który następnie podlega kompilacji jako język C (lub C++). Język Objective-C ostatnio zdobywa popularność w związku z sukcesem urządzeń mobilnych iPhone, iPod touch i iPad. Inne bardziej znane projekty wykonane w tym języku to Cocoa, będący głównym API wysokopoziomowym w Mac OS X oraz GNUStep, mający być implementacją systemu okienkowego OpenStep, stworzonego wcześniej przez NeXT jako NeXTStep. Powiązanie owych faktów jest nieprzypadkowe: Apple swego czasu przejął NeXT wraz z dobrodziejstwem inwentarza, czyli OpenStep i Objective-C.
 • Objective-C is a general-purpose, object-oriented programming language that adds Smalltalk-style messaging to the C programming language. It was the main programming language used by Apple for the OS X and iOS operating systems, and their respective application programming interfaces (APIs) Cocoa and Cocoa Touch prior to the introduction of Swift. The programming language Objective-C was originally developed in the early 1980s. It was selected as the main language used by NeXT for its NeXTSTEP operating system, from which OS X and iOS are derived. Portable Objective-C programs that do not use the Cocoa or Cocoa Touch libraries, or those using parts that may be ported or reimplemented for other systems, can also be compiled for any system supported by GNU Compiler Collection (GCC) or Clang. Objective-C source code 'implementation' program files usually have .m filename extensions, while Objective-C 'header/interface' files have .h extensions, the same as C header files. Objective-C++ files are denoted with a .mm file extension.
 • Objective-C est un langage de programmation orienté objet réflexif. C'est une extension du C ANSI, comme le C++, mais qui se distingue de ce dernier par sa distribution dynamique des messages, son typage faible ou fort, son typage dynamique et son chargement dynamique. Contrairement au C++, il ne permet pas l'héritage multiple mais il existe toutefois des moyens de combiner les avantages de C++ et d'Objective-C. Aujourd'hui, il est principalement utilisé dans les systèmes d'exploitation d'Apple : Mac OS X et son dérivé iOS, basés sur la bibliothèque de classes Cocoa mais il existe aussi une bibliothèque de classes libre GNUstep sous GNU/Linux. Cocoa et GNUstep sont les successeurs de l'API OpenStep, utilisée dans les systèmes d'exploitation NeXTSTEP et OPENSTEP.
 • Objective-C(オブジェクティブ シー)は、プログラミング言語の一種。C言語をベースにSmalltalk型のオブジェクト指向機能を持たせた上位互換言語である。 Objective-CはNeXT、Mac OS XのOSに標準付属する公式開発言語である。OS Xのパッケージ版に開発環境がDVDで付属するほか、ユーザ登録をすれば無償でダウンロードできる(Xcodeの項目参照)。現在では主にアップルのMac OS XやiOS上で動作するアプリケーションの開発で利用される。
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016) سي-الكائنية هي لغة برمجة، انعكاسية ، برمجة كائنية التوجه، والتي تضيف تراسلا على نمط سمول توك على لغة البرمجة سي. واليوم ، تستخدم في المقام الأول على نظام التشغيل أبل ماكنتوش و نظام التشغيل آي فون: بيئتين تعتمدان على معيار أوبن ستب و على الرغم من ذلك فهما غير متوافقتين معه. سي-الكائنية هي اللغة الأساسية المستخدمة في واجهة برمجة التطبيقات كاكاو من أبل، و قد كانت في الأصل اللغة الرئيسية في نظام تشغيل نيكست ستب من نكست. برامج سي-الكائنية العامة التي لا تستخدم هذه المكتبات يمكن أيضاً أن تترجم لأي نظام مدعوم بجي سي سي، و الذي يتضمن مترجم سي-الكائنية. 25بك هذه بذرة مقالة بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها. * 32xبوابة برمجة الحاسوب مشاريع شقيقة في كومنز صور وملفات عن: [[Commons:Category:|سي-الكائنية]]
 • Objective-C es un lenguaje de programación orientado a objetos creado como un superconjunto de C para que implementase un modelo de objetos parecido al de Smalltalk. Originalmente fue creado por Brad Cox y la corporación StepStone en 1980. En 1988 fue adoptado como lenguaje de programación de NEXTSTEP y en 1992 fue liberado bajo licencia GPL para el compilador GCC. Actualmente se usa como un lenguaje principal de programación para Mac OS X, iOS y GNUstep, además de swift.
 • Objective-C是一种通用、高级、面向对象的编程语言。它扩展了标准的ANSI C编程语言,将Smalltalk式的消息传递机制加入到ANSI C中。目前主要支持的编译器有GCC和Clang(採用LLVM作為前端)。 Objective-C的商標權屬於蘋果公司,蘋果公司也是這個程式語言的主要開發者。苹果在開發NeXTSTEP操作系統時使用了Objective-C,之后被OS X和iOS继承下來。現在Objective-C与Swift是OS X和iOS操作系统、及与其相关的API、Cocoa和Cocoa Touch的主要编程语言。
 • Objective-C is een programmeertaal die een uitbreiding is van de programmeertaal C. Ze werd in de jaren 80 van de twintigste eeuw ontwikkeld door Brad J. Cox, en heeft qua syntaxis wel wat weg van Smalltalk. Tegenwoordig wordt de taal het meest gebruikt in Mac OS X (voor het Cocoa-framework), iOS en GNUstep, maar bijvoorbeeld ook in NeXTSTEP, van NeXT Computer, Inc.
 • Objective-C, denominado frequentemente de ObjC ou mais raramente de Objective C ou Obj-C, é uma linguagem de programação reflexiva orientada a objecto que adiciona transmissão de mensagens no estilo Smalltalk para o C. Hoje em dia, é utilizada principalmente no Mac OS X e GNUstep, dois ambientes baseados no padrão OpenStep e é a principal linguagem utilizada nos aplicativos estruturais NeXTSTEP, OPENSTEP e Cocoa. Programas genéricos em Objective-C que não façam uso destas bibliotecas também podem ser compilados por qualquer sistema suportado pelo gcc, que inclui um compilador Objective-C.
 • Objective-C — компилируемый объектно-ориентированный язык программирования, используемый корпорацией Apple, построенный на основе языка Си и парадигм Smalltalk. В частности, объектная модель построена в стиле Smalltalk — то есть объектам посылаются сообщения. Язык Objective-C является надмножеством языка Си, поэтому Си-код полностью понятен компилятору Objective-C. Компилятор Objective-C входит в GCC и доступен на большинстве основных платформ. Язык используется в первую очередь для Mac OS X (Cocoa) и GNUstep — реализаций объектно-ориентированного интерфейса OpenStep. Также язык используется для iOS (Cocoa Touch).
Link from a Wikipage to an external page
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
dbpprop:wordnet_type
prov:wasDerivedFrom
operating system
has a SPARQL endpoint at
mainEntity
label
 • Objective-C
 • Objective-C
 • Objective-C
 • Objective-C
 • Objective-C
 • Objective-C
 • Objective-C
 • Objective-C
 • Objective-C
 • Objective-C
 • Objective-C
 • سي-الكائنية
comment
 • Objective-C, spesso citato anche come Objective C o ObjC o Obj-C, è un linguaggio di programmazione riflessivo orientato agli oggetti, sviluppato da Brad Cox alla metà degli anni ottanta presso la Stepstone Corporation. Come lo stesso nome suggerisce, l'Objective C è un'estensione a oggetti del linguaggio C. Esso mantiene la completa compatibilità col C (a differenza di quanto avviene, per esempio, nel caso del C++). Tra l'altro, anche a causa di questa compatibilità, Objective C non è dotato di forte tipizzazione (caratteristica che invece esibiscono, tra gli altri, sia C++ che Java).
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016) سي-الكائنية هي لغة برمجة، انعكاسية ، برمجة كائنية التوجه، والتي تضيف تراسلا على نمط سمول توك على لغة البرمجة سي. 25بك هذه بذرة مقالة بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها. * 32xبوابة برمجة الحاسوب مشاريع شقيقة في كومنز صور وملفات عن: [[Commons:Category:|سي-الكائنية]]
 • Objective-C(オブジェクティブ シー)は、プログラミング言語の一種。C言語をベースにSmalltalk型のオブジェクト指向機能を持たせた上位互換言語である。 Objective-CはNeXT、Mac OS XのOSに標準付属する公式開発言語である。OS Xのパッケージ版に開発環境がDVDで付属するほか、ユーザ登録をすれば無償でダウンロードできる(Xcodeの項目参照)。現在では主にアップルのMac OS XやiOS上で動作するアプリケーションの開発で利用される。
 • Objective-C — компилируемый объектно-ориентированный язык программирования, используемый корпорацией Apple, построенный на основе языка Си и парадигм Smalltalk. В частности, объектная модель построена в стиле Smalltalk — то есть объектам посылаются сообщения. Язык Objective-C является надмножеством языка Си, поэтому Си-код полностью понятен компилятору Objective-C.
 • Objective-C, auch kurz ObjC genannt, erweitert die Programmiersprache C um Sprachmittel zur objektorientierten Programmierung. Objective-C ist eine strikte Obermenge von C, das bedeutet, dass jedes C-Programm mit einem Objective-C-Compiler kompiliert werden kann. Objective-C ist die primäre Sprache von Cocoa (OS X) und GNUstep. Unter den im TIOBE-Index erfassten Sprachen konnte Objective-C in den Jahren 2011 und 2012 den größten Zuwachs verzeichnen und erhielt deshalb zweimal in Folge den Titel Sprache des Jahres.
 • Objective-C is a general-purpose, object-oriented programming language that adds Smalltalk-style messaging to the C programming language. It was the main programming language used by Apple for the OS X and iOS operating systems, and their respective application programming interfaces (APIs) Cocoa and Cocoa Touch prior to the introduction of Swift. Objective-C source code 'implementation' program files usually have .m filename extensions, while Objective-C 'header/interface' files have .h extensions, the same as C header files. Objective-C++ files are denoted with a .mm file extension.
 • Objective-C – rozszerzenie języka C o możliwości obiektowe, wzorowane na Smalltalku. Objective-C przyjął drogę całkowicie odmienną od C++. Jest używany głównie w frameworku Cocoa w systemie OS X oraz w iOS. id object = [Klasa new]; Do zaprogramowania czegokolwiek należy stworzyć klasę. Tworzy się ją dwuetapowo: najpierw w pliku .h definiujemy nagłówki metod oraz pola wewnątrz definicji @interface, a potem w pliku .m (pliku z definicjami fizycznymi) - @implementation, gdzie zawierają się definicje metod. [object setA: 5 andB: 10]; -setA: (int)a andB: (int) b;
 • Objective-C es un lenguaje de programación orientado a objetos creado como un superconjunto de C para que implementase un modelo de objetos parecido al de Smalltalk. Originalmente fue creado por Brad Cox y la corporación StepStone en 1980. En 1988 fue adoptado como lenguaje de programación de NEXTSTEP y en 1992 fue liberado bajo licencia GPL para el compilador GCC. Actualmente se usa como un lenguaje principal de programación para Mac OS X, iOS y GNUstep, además de swift.
 • Objective-C est un langage de programmation orienté objet réflexif. C'est une extension du C ANSI, comme le C++, mais qui se distingue de ce dernier par sa distribution dynamique des messages, son typage faible ou fort, son typage dynamique et son chargement dynamique. Contrairement au C++, il ne permet pas l'héritage multiple mais il existe toutefois des moyens de combiner les avantages de C++ et d'Objective-C.
 • Objective-C是一种通用、高级、面向对象的编程语言。它扩展了标准的ANSI C编程语言,将Smalltalk式的消息传递机制加入到ANSI C中。目前主要支持的编译器有GCC和Clang(採用LLVM作為前端)。 Objective-C的商標權屬於蘋果公司,蘋果公司也是這個程式語言的主要開發者。苹果在開發NeXTSTEP操作系統時使用了Objective-C,之后被OS X和iOS继承下來。現在Objective-C与Swift是OS X和iOS操作系统、及与其相关的API、Cocoa和Cocoa Touch的主要编程语言。
 • Objective-C is een programmeertaal die een uitbreiding is van de programmeertaal C. Ze werd in de jaren 80 van de twintigste eeuw ontwikkeld door Brad J. Cox, en heeft qua syntaxis wel wat weg van Smalltalk. Tegenwoordig wordt de taal het meest gebruikt in Mac OS X (voor het Cocoa-framework), iOS en GNUstep, maar bijvoorbeeld ook in NeXTSTEP, van NeXT Computer, Inc.
 • Objective-C, denominado frequentemente de ObjC ou mais raramente de Objective C ou Obj-C, é uma linguagem de programação reflexiva orientada a objecto que adiciona transmissão de mensagens no estilo Smalltalk para o C. Hoje em dia, é utilizada principalmente no Mac OS X e GNUstep, dois ambientes baseados no padrão OpenStep e é a principal linguagem utilizada nos aplicativos estruturais NeXTSTEP, OPENSTEP e Cocoa. Programas genéricos em Objective-C que não façam uso destas bibliotecas também podem ser compilados por qualquer sistema suportado pelo gcc, que inclui um compilador Objective-C.
name
 • Objective-C
topic
Faceted Search & Find service v1.17_git51 as of Jun 26 2020


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3319 as of Sep 9 2020, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (378 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2020 OpenLink Software