Not logged in : Login
(Sponging disallowed)

About: Karl Christian Friedrich Krause     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:WikicatPeopleFromSaxe-Gotha-Altenburg, within Data Space : linkeddata.uriburner.com associated with source document(s)
QRcode icon
http://linkeddata.uriburner.com/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FKarl_Christian_Friedrich_Krause

Karl Christian Friedrich Krause (German: [ˈkʀaʊzə]; 6 May 1781 – 27 September 1832) was a German philosopher, born at Eisenberg, in Saxe-Gotha-Altenburg. His philosophy, known as "Krausism", was very influential in Restoration Spain.

AttributesValues
Type
dbpprop:region
 • Western Philosophy
same as
birth year
death year
era
notableIdea
philosophicalSchool
hypernym
has abstract
 • Karl Christian Friedrich Krause (ur. 6 maja 1781 w Eisenbergu, zm. 27 września 1832 w Monachium) – niemiecki filozof. Kształcił się najpierw w Eisenbergu, gdzie studiował filozofię pod kierunkiem profesora Friedricha W. Schellinga, Hegla i Fichtego, a w 1802 roku został wykładowcą. Dwa lata później brak uczniów zmusił go do przejścia do Rudolstadt, a później do Drezna, gdzie udzielał lekcji muzyki. W 1805 jego ideały powszechnego światowego społeczeństwa doprowadziły go do do masonów, których zasady wydawały mu się zgodne z własnymi poglądami. Wydał dwie książki o masonerii: Die drei ältesten Kunsturkunden der Freimaurerbrüderschaft i Höhere Vergeistigung der echt überlieferten Grundsymbole der Freimaurerei in zwölf Logenvorträgen (Trzy najstarsze instrumenty sztuki i masońskie braterstwo i Wyższa duchowość prawdziwych tradycyjnych symboli Wolnomularstwa w dwunastu wykładach), ale jego opinie spowodowały sprzeciwu Masonów, i w konsekwencji jego usunięcie z masonerii. Mieszkał i wykładał przez jakiś czas w Berlinie, Następnie udał się do Getyngi, gdzie nauczał Arthur Schopenhauer, a potem do Monachium, gdzie zmarł nagle w 27 września 1832 r. Jeden z tzw. filozofów tożsamości, Krause starał się pogodzić idee Boga znaną z wiary z wszechobecnym bytem, który zawiera w sobie wszechświat. System ten nazywał panenteizm, połączeniem teizmu i panteizmu. Jego teoria świata i ludzkości jest powszechna i idealistyczna. Pod wieloma względami przypomina ogólny zarys filozofii przyrody Schellinga. Proces rozwoju człowieka jest tworzeniem wyższych jedności, z ostatnim etapem jedności z Bogiem. Warunkiem, który ten rozwój zapewnia, zgodnie z Krause, jest dobre, doskonałe Prawo. Prawo nie jest sumą warunków zewnętrznych, ale absolutnej wolności, i obejmuje wszystkie elementy charakteru, rozumu i człowieczeństwa. Bóg jest rzeczywistością, która przekracza i obejmuje zarówno przyrodę, jak i ludzkość. Prawo jest więc jednocześnie dynamicznie zmienne i ochronią postęp i rozwój człowieka. Wynikiem tego jest idealne społeczeństwo bez różnic związanych z tożsamością jednostki czy grupy, by w końcowym etapie osiągnąć jedność połączenia z Bogiem.
 • Краузе, Карл Христиан Фридрих нем. Krause (6 мая 1781 в Тюрингии — 27 сентября 1832 в Мюнхене) — немецкий философ . В Берлине и Геттингене Краузе читал частным образом лекции по философии, но ему не удалось получить профессуру, ввиду его симпатии к учению франкмасонов. В Геттингене против него начато даже было уголовное преследование, как против провозвестника союза человечества. В 1811 г. исключен из числа масонов, за опубликованное о масонстве сочинение. Масонству Краузе посвятил «Die drei ältesten Kunsturkunden der Freimaurerbrüderschaft» (Дрезд., 3 изд. 1849), «Höhere Vergeistigung der echt überlieferten Grundsymbole der Freimaurerei» (Фрейбург, 1810) и «Urbild d. Menschheit» (Дрезд., 1819). В течение своей жизни Краузе не раз приходилось бороться с заботами о куске хлеба и со всякого рода нуждою. Краузе имел в виду согласить субъективную доктрину Фихте с объективным учением Шеллинга, изменив их христианским взглядом на вещи. Он исходит из сознания, в котором находит непосредственное познание божества. Само по себе (an sich) божество чисто от всякого противоречия, оно чистое тождество. В себе (in sich) оно содержит все противоположения и прежде всего основное — природы и разума. Божество находится вне мира: оно беспредельно, между тем как мир имеет пределы. Оно находится и в мире; иначе божество не было бы все Сущее. К пантеистическим атрибутам божества надо присоединить моральные. Это учение — не деизм и не пантеизм чистый, а панентеизм (все в Боге). Организм, в котором осуществляется божество — мир, представляющий собою не что иное как божество, раскрытое в пространстве и времени. Самая совершенная часть мира — человеческий индивидуум, в котором соединяются природа и разум. Цель индивидуума жить, по возможности, в Боге. Жизнь всей вселенной резюмируется в нём: он, в свою очередь, видоизменяет её своей свободой. Но индивидуум не может рассматриваться отдельно. Будучи сам в себе целым, он вместе с тем — часть организмов с постепенно увеличивающимся объёмом: семьи, рода, народа, расы, человечества. Человечество — это «царство духов», в котором разум распределяется органическим способом. Души, составляющие его вечны; они осуществляют божество через преемство существования. Божество есть целостное благо, которое человек должен осуществлять в своей жизни. Определение этого человеческого блага составляет содержание наиболее важной части системы Краузе — его «практической философии». Сюда входит теория религии, теория нравственности и теория права. Оригинальна последняя. На право следует смотреть не как на совокупность условий внешней свободы (по учению Канта и Фихте), а как на совокупность целостной свободы; право обнимает все человеческое существо, в его стремлении к божественной жизни. Каждый из организмов, составляющих переход от индивидуума к человечеству, имеет своё право. Эти системы права подчиняются праву человечества, обнимающему их все. Право не имеет смысла иначе как в отношении к прогрессу. Эта цель делает законными некоторые формы права, которые кажутся тираническими, напр. право уголовное: это временное покровительство, опека. Теории нравственности и религии освещены философией истории. Краузе понимает её очень схоже с позитивизмом. Живое существо развивается пo двум законам, восходящему и нисходящему. Каждый из этих двух законов осуществляется в трех последовательных моментах: момент зачаточный, роста и зрелости. В первом возрасте человечества содержатся зачатки нравственности и религии: человек соединен с Богом каким-то смутным инстинктом, магнетическим родством. Век роста содержит три подразделения: политеизм, с рабством и тиранией, монотеистические и фанатические средние века и, наконец, век освобождения, терпимости и цивилизации. Этот век подготовлен знанием о сущем, провозвестниками которого являются, по Краузе, Кант, Спиноза и он сам. Человечество узнает и старость, дряхлость и смерть. Эта система, представляющая странную смесь знания и фантазии, создала Краузе несколько учеников, особенно в Германии и Бельгии; главные из них явились издателями его книг. В их числе были Аренс, Тиберген, Линдеман, Леонгарди и другие. Особенное распространение краузизм имел в Испании и Латинской Америки. Последователями Краузе были национальный герой Кубы Хосе Марти, видевший в мыслях Краузе отражение своих идей, и Филиппин — Хосе Рисаль (Филиппины как и Куба в то время были испанской колонией).Философия Краузе была влиятельна в некоторых странах Латинской Америки вплоть до Второй Мировой Войны. Панентеизмом именовал свою философию С. Л. Франк.
 • 卡尔·克里斯蒂安·弗里德里希·克劳泽(德语:Karl Christian Friedrich Krause,1781年5月6日-1832年9月27日) 德国哲学家,出生于今天德图林根自由邦。克勞斯是弗里德里希·谢林的學生。 克勞斯尋求统一基督教的有神論教條和泛神論的普遍的概念。1828 年, 他创立了超泛神論的理論。 这一理论认为宇宙是上帝的一部分,但上帝的其它部份超越宇宙。由于克勞斯的著作非常複雜和難讀,他在当时沒有能够发展出大批追随者。 這是與哲學相關的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。
 • Karl Christian Friedrich Krause (German: [ˈkʀaʊzə]; 6 May 1781 – 27 September 1832) was a German philosopher, born at Eisenberg, in Saxe-Gotha-Altenburg. His philosophy, known as "Krausism", was very influential in Restoration Spain.
 • Karl Christian Friedrich Krause (Eisenberg, 6 mei 1781 —München 27 september 1832) was een Duitse auteur en filosoof. Hij heeft zijn naam gegeven aan het zogenaamde Krausisme, dat vooral in het Spanje van de 19de eeuw belangrijk was voor de hervorming van de staatsinstellingen. Krause liet een omvangrijk oeuvre na op het gebied van wetenschap, kunst en sociale hervormingen.
 • Karl Christian Friedrich Krause (* 6. Mai 1781 in Eisenberg; † 27. September 1832 in München) war ein deutscher Autor und Philosoph. Er ist Namensgeber des so genannten Krausismo, der vor allem im Spanien des 19. Jahrhunderts für den Umbau staatlicher Institutionen bedeutsam war. Krause hinterließ ein breites Werk zu Wissenschaft, Kunst und Sozialformationen.
 • Il enseigne la philosophie, le droit et les mathématiques à l'université d'Iéna dès 1802, puis à Rudolstadt et à Dresde, où il donne des leçons de musique. En 1805, il devient franc-maçon, sur lesquels il écrit deux ouvrages : Die drei ältesten Kunsturkunden der Freimaurerbrüderschaft et Höhere Vergeistigung der echt überlieferten Grundsymbole der Freimaurerei in zwölf Logenvorträgen. En 1811, il produit un essai intitulé Urbild der Menschheit « L’archétype de l’humanité », dans lequel il expose les points essentiels de sa doctrine. Il y suggère la constitution d’une république mondiale regroupant cinq fédérations régionales en Europe, Asie, Afrique, Amérique et Australie et se pose ainsi en précurseur des partisans de la constitution d’un gouvernement mondial. Il vit ensuite à Berlin, puis à Göttingen où Arthur Schopenhauer est un de ses élèves et enfin à Munich où Franz Xaver von Baader est professeur de philosophie et de théologie spéculative. Il y meurt d'un accident vasculaire cérébral (appelé alors crise d'apoplexie). Le principe suprême de Krause, d’après Tennemann, est que « l’éternel (dans le sens neutre) est au-dessus de la nature et de la raison, qui sont comme les deux hémisphères de l’univers ; et que l’un et l’autre étant essentiel, il y a entre eux une compénétration qui en fait la vie ».
 • Karl Christian Friedrich Krause (Eisenberg, 4 de maio de 1781 - Munique, 27 de setembro de 1832) foi um filósofo alemão. Foi professor em Jena (1802), Göttingen (1823) e Munique (1831). A filosofia de Krause pretendia ser uma continuação autêntica do pensamento de Kant, contra o que ele considerava as falsas interpretações de Fichte, Schelling e Hegel. Para Krause, Deus, conhecido intuitivamente pela consciência, não é uma personalidade mas uma essência que contém o próprio universo. Mas isso não significa que Krause aceitasse a designação de panteísmo pois não identifica Deus com o universo, mas antes considera o mundo como mundo-em-Deus. O homem e o universo formam um todo orgânico feito à imagem de Deus e a vida do todo se desenvolveria segundo uma lei perfeita. Para Krause, haveria na humanidade a unidade do Espírito e da Natureza. A humanidade compõe-se de seres que se influenciam reciprocamente e estão vinculados a Deus. Os períodos históricos seriam etapas sucessivas da ascensão a Deus, que culminaria com uma humanidade racional. Essa concepção aplica-se sobretudo à ética e à filosofia do direito. Krause rejeita a teoria absolutista do Estado e ressalta a importância das associações que considera de finalidade universal: a família e a nação. O ideal da humanidade não seria que um Estado dominasse os demais, mas que se constituísse uma federação das associações universais, sem prejuízo para suas peculiaridades. Através do processo federativo chegar-se-ia gradualmente ao ideal de uma humanidade unida, cujos membros poderiam participar da razão suprema e do bem. Krause desenvolveu esse conceito de "união da humanidade" (Menschheitsbund) a partir das idéias da maçonaria. Entre suas obras, pode-se destacar: * (1803) Fundamento do direito natural; * (1804) Esboço dos sistemas da filosofia; * (1810) Sistema da doutrina moral. O pensamento de Krause (o krausismo) teve sua maior difusão na Espanha, devido especialmente aos trabalhos de Sanz del Río.
 • Karl Christian Friedrich Krause (Eisenberg, 6 de mayo de 1781 - Múnich, 27 de septiembre de 1832) fue un autor y filósofo alemán. Es principalmente conocido por ser el creador del panenteísmo y por haber contribuido a la formación de una línea ideológica denominada Krausismo que llegó a inspirar la fundación de centros académicos y culturales, así como grupos intelectuales y políticos de gran influencia, sobre todo en los países de lengua española.
thumbnail
Link from a Wikipage to an external page
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
dbpprop:almaMater
prov:wasDerivedFrom
has a SPARQL endpoint at
mainEntity
birth place
death place
dbpprop:caption
 • Karl Christian Friedrich Krause, Lithography published in Die reine d.i. allgemeine Lebenlehre und Philosophie der Geschichte, Göttingen 1843.
label
 • Karl Christian Friedrich Krause
 • Karl Christian Friedrich Krause
 • Karl Christian Friedrich Krause
 • Karl Christian Friedrich Krause
 • Karl Christian Friedrich Krause
 • Karl Christian Friedrich Krause
 • Karl Christian Friedrich Krause
 • Karl Krause
 • Краузе, Карл Христиан Фридрих
 • 卡尔·克里斯蒂安·弗里德里希·克劳泽
comment
 • Karl Christian Friedrich Krause (Eisenberg, 4 de maio de 1781 - Munique, 27 de setembro de 1832) foi um filósofo alemão. Foi professor em Jena (1802), Göttingen (1823) e Munique (1831). A filosofia de Krause pretendia ser uma continuação autêntica do pensamento de Kant, contra o que ele considerava as falsas interpretações de Fichte, Schelling e Hegel. Para Krause, Deus, conhecido intuitivamente pela consciência, não é uma personalidade mas uma essência que contém o próprio universo. Mas isso não significa que Krause aceitasse a designação de panteísmo pois não identifica Deus com o universo, mas antes considera o mundo como mundo-em-Deus.
 • Karl Christian Friedrich Krause (ur. 6 maja 1781 w Eisenbergu, zm. 27 września 1832 w Monachium) – niemiecki filozof. Kształcił się najpierw w Eisenbergu, gdzie studiował filozofię pod kierunkiem profesora Friedricha W. Schellinga, Hegla i Fichtego, a w 1802 roku został wykładowcą. Dwa lata później brak uczniów zmusił go do przejścia do Rudolstadt, a później do Drezna, gdzie udzielał lekcji muzyki. W 1805 jego ideały powszechnego światowego społeczeństwa doprowadziły go do do masonów, których zasady wydawały mu się zgodne z własnymi poglądami.
 • 卡尔·克里斯蒂安·弗里德里希·克劳泽(德语:Karl Christian Friedrich Krause,1781年5月6日-1832年9月27日) 德国哲学家,出生于今天德图林根自由邦。克勞斯是弗里德里希·谢林的學生。 克勞斯尋求统一基督教的有神論教條和泛神論的普遍的概念。1828 年, 他创立了超泛神論的理論。 这一理论认为宇宙是上帝的一部分,但上帝的其它部份超越宇宙。由于克勞斯的著作非常複雜和難讀,他在当时沒有能够发展出大批追随者。 這是與哲學相關的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。
 • Краузе, Карл Христиан Фридрих нем. Krause (6 мая 1781 в Тюрингии — 27 сентября 1832 в Мюнхене) — немецкий философ . В Берлине и Геттингене Краузе читал частным образом лекции по философии, но ему не удалось получить профессуру, ввиду его симпатии к учению франкмасонов. В Геттингене против него начато даже было уголовное преследование, как против провозвестника союза человечества. В 1811 г. исключен из числа масонов, за опубликованное о масонстве сочинение. Масонству Краузе посвятил «Die drei ältesten Kunsturkunden der Freimaurerbrüderschaft» (Дрезд., 3 изд. 1849), «Höhere Vergeistigung der echt überlieferten Grundsymbole der Freimaurerei» (Фрейбург, 1810) и «Urbild d. Menschheit» (Дрезд., 1819).
 • Il enseigne la philosophie, le droit et les mathématiques à l'université d'Iéna dès 1802, puis à Rudolstadt et à Dresde, où il donne des leçons de musique. En 1805, il devient franc-maçon, sur lesquels il écrit deux ouvrages : Die drei ältesten Kunsturkunden der Freimaurerbrüderschaft et Höhere Vergeistigung der echt überlieferten Grundsymbole der Freimaurerei in zwölf Logenvorträgen. En 1811, il produit un essai intitulé Urbild der Menschheit « L’archétype de l’humanité », dans lequel il expose les points essentiels de sa doctrine. Il y suggère la constitution d’une république mondiale regroupant cinq fédérations régionales en Europe, Asie, Afrique, Amérique et Australie et se pose ainsi en précurseur des partisans de la constitution d’un gouvernement mondial.
 • Karl Christian Friedrich Krause (German: [ˈkʀaʊzə]; 6 May 1781 – 27 September 1832) was a German philosopher, born at Eisenberg, in Saxe-Gotha-Altenburg. His philosophy, known as "Krausism", was very influential in Restoration Spain.
 • Karl Christian Friedrich Krause (Eisenberg, 6 mei 1781 —München 27 september 1832) was een Duitse auteur en filosoof. Hij heeft zijn naam gegeven aan het zogenaamde Krausisme, dat vooral in het Spanje van de 19de eeuw belangrijk was voor de hervorming van de staatsinstellingen. Krause liet een omvangrijk oeuvre na op het gebied van wetenschap, kunst en sociale hervormingen.
 • Karl Christian Friedrich Krause (* 6. Mai 1781 in Eisenberg; † 27. September 1832 in München) war ein deutscher Autor und Philosoph. Er ist Namensgeber des so genannten Krausismo, der vor allem im Spanien des 19. Jahrhunderts für den Umbau staatlicher Institutionen bedeutsam war. Krause hinterließ ein breites Werk zu Wissenschaft, Kunst und Sozialformationen.
 • Karl Christian Friedrich Krause (Eisenberg, 6 de mayo de 1781 - Múnich, 27 de septiembre de 1832) fue un autor y filósofo alemán. Es principalmente conocido por ser el creador del panenteísmo y por haber contribuido a la formación de una línea ideológica denominada Krausismo que llegó a inspirar la fundación de centros académicos y culturales, así como grupos intelectuales y políticos de gran influencia, sobre todo en los países de lengua española.
name
 • Karl Christian Friedrich Krause
Faceted Search & Find service v1.17_git51 as of Jun 26 2020


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3319 as of Sep 9 2020, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (378 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2020 OpenLink Software